Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/103
Title: Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів
Other Titles: The development and introduction of the national system of mass electronic payments
Authors: Кравець, Віктор Михайлович
Kravets, V. M.
Keywords: банківські послуги
електронні гроші
платіжні системи
платіжні картки
електронні платежі
трансакція
банкомат
термінал
bank services
electronic money
payment systems
payment cards
electronic payments
transaction
automatic teller machine
terminal
Issue Date: 1999
Citation: Кравець В. М. Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Кравець Віктор Михайлович ; УАБС НБУ. - Суми : [ Б. В. ], 1999. - 17 с.
Abstract: В дисертаційній роботі досліджені проблеми розробки та запровадження національної системи масових електронних платежів в Україні. На основі узагальнення світового досвіду обгрунтована концепція електронного обігу грошей, розроблені схеми організації платіжних систем і здійснення розрахунків з використанням електронних схем руху грошей, доведена необхідність і запропоновано механізми організації страхування ризиків учасників платіжних систем на принципах заставного забезпечення та солідарної відповідальності, запропоновано систему показників для визначення ліквідності банків із урахуванням нормативів обігу коштів, а також обгрунтовані методи страхування ризиків розрахунків та запропоновані механізми впровадження нових фінансових інструментів і видів банківських послуг на вітчизняному грошовому ринку. Обгрунтованість рекомендацій і пропозицій значною мірою доведена шляхом їх практичного використання в діяльності Національного банку України та комерційних банків.
Description: In the dissertation the problems of development and introduction of the national system of electronic payments in Ukraine are investigated. On the basis of generalization of world experience the concept of electronic money turnover is developed, the schemes of payment systems organization and the mechanism of payments with use of electronic systems of money turnover are worked out. The mechanism of organization of risks insurance of the payment systems participants on the principles of solidary responsibility is offered and the system of indices for the calculation of bank liquidity is developed. Also the methods of insurance of the payments risks are worked out and the mechanisms of introduction of new financial tools and new kinds of bank services in the Ukrainian monetary market are offered. The validity of the recommendations and offers is substantially proved by their practical use in activity of National bank of Ukraine and commercial banks.
URI: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/103
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1999_02_ken.doc95.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.