Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12882
Title: Щодо підвищення економічної безпеки інвестиційної діяльності в Україні
Other Titles: To improve the economic security of investment activity in Ukraine
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Решетняк, Денис Іванович
Reshetnyak, Denis
Keywords: ринкові умови
наука
кризові явища в економіці
непрогнозовані явища
державне управління наукою
інноваційні важелі управління економікою
market conditions
science
economic crisis
unpredictable events
management science in Ukraine
innovative instruments of economic management
Issue Date: 2014
Publisher: К.: НТУУ «КПІ»
Citation: Деревянко Б. В. Щодо підвищення економічної безпеки інвестиційної діяльності в Україні / Б. В. Деревянко, Д. І. Решетняк // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2014 р., м. Київ) / укл. : І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. - К. : НТУУ «КПІ», 2014. - С. 220-222.
Abstract: Необхідно системно розглядати зовнішні і внутрішні ринкові умови розвитку економіки та її невід’ємну частину – науку, що допоможе подолати кризові явища в економіці і виробництві, уникнути непередбачених і непрогнозованих явищ. Система державного управління наукою в Україні поступово перебудовується під цю ідеологію і послідовно включає інноваційні важелі управління економікою. У цьому – майбутнє вітчизняного виробництва.
Description: It is necessary to systematically consider the internal and external market conditions of the economy and its integral part - the science, that will help overcome the economic crisis in the industry, avoid unexpected and unpredictable events. The system of management science in Ukraine gradually rebuilt under the ideology and consistently include innovative instruments of economic management. This is - the future of domestic economic.
URI: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12882
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko.pdf245.78 kBAdobe PDFView/Open
Derevyanko.doc36.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.