Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/2703
Title: Вдосконалення моделі управління ліквідністю комерційного банку на основі оцінки вартості ліквідності активів
Other Titles: Improving of the model of management of liquidity of commercial bank on the base of assessing the value of liquidity of assets
Authors: Мордач, Тетяна Данилівна
Mordach, Tetiana Danylivna
Keywords: актив
assets
вартість ліквідності
cost of liquidity
кореспондентський рахунок
correspondent account
комерційний банк
commercial bank
управління
management
Issue Date: 2006
Publisher: ДВНЗ "УАБС НБУ"
Citation: Кафедра економічної кібернетики
Abstract: Вартість ліквідності визначається як сума альтернативного доходу, який можна отримати від інвестування тимчасово вільних коштів у доходний актив. Управління ліквідністю на основі визначення вартості ліквідності є надзвичайно перспективним в розвитку моделей управління банківською діяльністю в рамках національної економіки. Більше того, саме використання поняття вартості ліквідності при побудові моделей, пов’язаних з управлінням ліквідними коштами, відкриває нові можливості в розвитку даного типу моделей. Мета даної наукової роботи полягає в удосконаленні моделі управління ліквідністю на основі вартості ліквідності активу.
URI: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/2703
Appears in Collections:Конкурсні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konkursna robota Mordach.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.