Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7256
Title: A behavioral approach to MiFID
Other Titles: Біхевіористський підхід до вивчення ринку згідно з директивою фінансових інструментів (РДФІ)
Authors: Doncel, Luis Miguel
Reinhart, Walter
Sainz, Jorge
Донсел, Луіс Мігель
Рейнхарт, Вальтер
Сайнз, Джорж
Keywords: risk aversion
уникання ризику
experimental finance
експериментальні фінанси
bivariate probit
двовимірний пробіт
Issue Date: 2008
Publisher: ДВНЗ "УАБС НБУ"
Citation: Донсел, Л. М. Біхевіористський підхід до вивчення ринку згідно з директивою фінансових інструментів (РДФІ) [Текст] / Л. М. Донсел, В. Рейнхарт, Сайнз Д. // Банки та банківські системи країн світу. - 2008. - Том 1. - № 1. - C. 22-25.
Abstract: New European regulation on financial markets forces financial institutions to correctly measure their clients’ risk profiles before advising them on financial products. Our aim is to determine if there is a relation between financial knowledge and risk tolerance, since institutions may find it interesting to know why some investors are willing to bear higher risk. We gave a questionnaire to a group of students to measure the relationships between certain variables and to estimate the relationships among them using a bivariate probit. We find that although knowledge is relevant and affects risk tolerance, personal characteristics are the main factor on the investment dilemma.
Description: Нове Європейське правило регулювання фінансових ринків змушує фінансові установи коректним чином оцінювати характеристики ризику своїх клієнтів до моменту надання консультацій по фінансовим продуктам. Мета дослідження – знайти вірогідність взаємозв’язку між фінансовим знанням та толерантністю до ризику, оскільки установам, можливо, буде цікаво дізнатися, чому деякі інвестори надають переваги вищому рівню ризику. Відповіді студентів на запитання анкети про визначення взаємозв’язків між певними змінними величинами, привели до наступного висновку: хоча рівень обізнаності відіграє важливу роль та впливає на толерантність компаній до ризику, особисті характеристики залишаються визначальним фактором проблеми інвестування.
URI: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7256
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doncel_01.pdf166.75 kBAdobe PDFView/Open
Doncel_ukr.pdf394.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.